🧘🏻‍♀️ Yoga therapie verhalen: De verbinding tussen de kaak en het bekken

Wat ik fascinerend vind is hoe alles in het lichaam verbonden is. Het idee om alleen met mijn been te werken zonder dat invloed heeft op de rest van mijn lichaam, vervaagt steeds verder. Het geheel voelt steeds meer verbonden door mijn ervaringen.
 
Sinds het begin van mijn yoga pad, toen ik 20 was, had ik een behoorlijke weerstand tegen benen/bekken werk. Daar zat nou eenmaal niet zoveel beweging in en daarmee aan de slag gaan, wekte gewoon veel frustratie op. Dus heb ik er heel lang ook maar niet te veel mee gedaan (het moest wel een beetje leuk blijven).
 
Nu járen later (ja ja, ik ben nog jong maar als ik denk dat het al bijna de helft van mijn leven geleden is, vind ik het ‘ op de a terecht ;)), ben ik er weer meer in aan het duiken dankzij mijn opleiding. De frustratie heeft meer ruimte gemaakt voor nieuwsgierigheid, geduld, respect en dankbaarheid voor alles wat mijn lichaam kan en voor mij doet. Daarbij heb ik gemerkt hoeveel invloed de, in mijn geval beperkte, bewegingsvrijheid van mijn been-in-mijn-bekken heeft op mijn rug, schouders en waar ik laatst achter kwam, mijn kaak.
Nu wist ik al wel dat er een link was tussen kaakspanning en bekkenstabiliteit, maar ik had het nog nooit bewust ervaren. Ik was me ook niet heel bewust van de spanning die er überhaupt in mijn kaak zat. Sinds dat ik intensiever met mijn benen/bekken interactie bezig ben, merk ik dat als ik gaap, er zoveel meer ruimte in mijn kaakgewricht zit.
 
Persoonlijk vind ik dat superinteressant en magisch hoe dat allemaal zo met elkaar verbonden is. En kijk er naar uit nog meer van dit soort verbindingen te gaan ervaren in mezelf en te kunnen delen met jou en zo meer balans te creëren.

🧘🏻‍♀️ Yoga therapy stories: The connection between the jaw and the pelvis

What I find fascinating is how everything in the body is connected. The idea of ​​working only with my leg without affecting the rest of my body is fading. Everthing feels more and more connected through the experiences I’ve had.

Since the beginning of my yoga path, when I was 20, I had quite a bit of resistance to leg/pelvic work. There was simply not much movement in it and getting started with it just created a lot of frustration. So I didn’t do too much with it for a long time (it had to be a bit enjoyable).

Now years later (yes yes, I’m still young but when I think it’s been almost half my life ago, I think the ‘ on the a is right ;)), I’m exploring it more thanks to my training. The frustration has made space for curiosity, patience, respect and gratitude for everything my body can and does for me. In addition, I noticed how much influence the, in my case limited, freedom of movement of my leg-in-my-pelvis has on my back, shoulders and what I recently discovered, my jaw.
I already knew that there was a link between jaw tension and pelvic stability, but I had never consciously experienced it. I was also not very aware of the tension I was holding in my jaw at all. Since I have been working more intensively with my legs/pelvis interaction, I notice that when I yawn, there is so much more space in my jaw joint.

Personally, I find it super interesting and magical how it is all so connected. And look forward to experiencing even more of these kinds of connections in myself and to be able to share them with you and create more balance.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: