Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Algemene voorwaarden

 • Yoga coaching en massages zijn op afspraak. Bij de eerste afspraak dient een registratie formulier in te worden gevuld. Bij afmelding minder dan 24 uur van te voren wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij niet nagekomen afspraken wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Ben op tijd! De lessen beginnen op de aangegeven tijden. Meld het als je laat bent, anders sluit de deur. De deur gaat 10-15 minuten voor de les open.
 • Respecteer elkaars matruimte en loop niet zomaar over iemand anders zijn of haar mat heen. Gebruik indien mogelijk je eigen mat.
 • Draag gepaste en comfortabele kleding tijdens de yogales en geen parfum e.d.
 • Het volgen van lessen is op eigen risico, Vyana yoga is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen, noch voor enig lichamelijk letsel dat voor, tijdens of na een les is ontstaan. Raadpleeg bij gezondheidsklachten/blessures altijd een arts en meld deze voor de les zodat hier rekening mee kan worden gehouden.
 • Beoefen geen yoga op een volle maag en drink voldoende voor en na de les.
 • De les(kaart) dient op de dag van de (eerste) les te worden betaald. Dit kan contant of via overschrijving naar NL95ASNB0709188277 t.n.v. R Wolswinkel o.v.v. je naam en yogales. Restitutie van de leskaart, workshop en/of cursus is niet mogelijk.

Tot slot: je eigen lichaam is je beste leraar, observeer en respecteer de grenzen die aan worden gegeven en geniet van de ruimte die je zo kan creëren.

Fouten en prijswijzigingen voorbehouden

 

Privacyverklaring 

Hier vind je de privacyverklaring van Vyana yoga. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Vyana yoga.

 

 1. Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Rianne Wolswinkel, Vyana yoga

 

 1. Vyana yoga

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Vyana yoga. Vyana yoga is een eenmansbedrijf gericht op het geven van yoga en massage, in de vorm van groepsyogalessen, individuele yoga en massage sessies and workshops.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Vyana yoga verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Vyana yoga, neem dan gerust contact op!

info@vyanayoga.nl | +31628695270 | Roeterskamp 18 3925WC Scherpenzeel | Btw. Nr. NL169530760B01 | KVK Nr. 62818368

Vyana yoga is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Rianne Wolswinkel.

 

 1. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Vyana yoga. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven.

Vyana yoga stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Vyana yoga. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 1. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Vyana yoga via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

 1. Analytics

De website van Vyana yoga verzameld jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

 1. Ontvangers

De gegevens die Vyana yoga ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

 1. Transip

De e-mail van Vyana yoga wordt gehost bij Transip. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van TransIP.

 1. Social media

Vyana yoga maakt gebruik van verschillende social media platvormen zoals: Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin. Klik op het desbetreffende platform om naar hun privacyverklaring te gaan.

 

 1. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Vyana yoga, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres, naam, telefoonnummer, IP-adres en voorkeuren worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@vyanayoga.nl

 1. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Vyana yoga via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 1. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

 1. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Vyana yoga of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Vyana yoga. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Vyana yoga privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

 

 1. Jouw rechten
 2. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Vyana yoga vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Vyana yoga. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Vyana yoga. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 1. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Vyana yoga opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Vyana yoga al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Vyana yoga vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 1. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Vyana yoga niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Vyana yoga jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@vyanayoga.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een maand te reageren.

 

 1. Plichten

Vyana yoga verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Vyana yoga via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Vyana yoga de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Vyana yoga met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Vyana yoga behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Vyana yoga dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Vyana yoga te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@vyanayoga.nl | +31628695270 | Roeterskamp 18 | 3925WC Scherpenzeel | Btw. Nr. NL169530760B01 | KVK Nr. 62818368

 

laatst geüpdatet op 27 juni 2018